KezőlapTörténelemBallonokBallonosokVersenyekErdményekDokomentumokMeteo
UK flag Minden a magyar ballonozásról...

VersenyekrőlBallonverseny feladatokHőlégallon Nemzeti BajnokságokBallonos Minősítő VersenyekBallontalálkozókBallonos versenynaptár


FAI homepage

Versenyekfeladatok
Utolsó frissítés: 2005-03-31
 

Hőlégballon versenyeken a sorrend eldöntéséhez feladatokat kell végrehajtani. Egy repülés során több különböző feladat is lehet és azokat a napkelte utáni, illetve napnyugta előtti két órára tervezik. 19 különböző feladat típust írtak elő, de nem kell feltétlenül minden feladat típust végrehajtani egy versenyen. A feladatok kiválasztását a helyi földrajzi adottságok alapján a meteorológiai szituáció befolyásolja. A feladatokat a repülés előtti eligazításon közlik a versenyzőkkel. A feladatok 3 fő csoportba sorolhatók, de ezek a csoportok nem szerepelnek a versenyszabályzatban:
1. Precíziós repülés előre meghatározott célokra.
2. Sebesség, idő és távolság feladatok.
3. Útvonal megváltoztatása a repülés közben.
A versenyzők eredményét régen leszállás után, a ballonkosár helyétől mérték. Így csak egy feladatot lehetett végrehajtani repülésenként és a ballonok épségére is veszélyes volt, ha sok ballon akart ugyanott leszállni. Ennek kiváltására ma már a leszállás helyett egy 170 x 10 cm-es jelzőszalagot dobnak, aminek az egyik végében 70 gr súly van és markernek hívják. A marker távolságát mérik a céltól, ezért ha ilyet találsz, akkor hagyd ott, hogy tudják értékelni az eredményt!
A feladat angol nevét is megtalálod, mert a használatos rövidítések onnan erednek.

1. Precíziós repülések előre meghatározott célokra:

Pilóta által meghatározott cél - PDG (Pilot Declared Goal)
A versenyzők megkísérelnek markert dobni a felszállás előtt, saját maguk által, kijelölt célhoz minél közelebb. Ez a cél általában egy útkereszteződés, természetesen a forgalmas utakat nem használják. A hibás térképolvasással vagy a szélviszonyok rossz felmérésével könnyen elhibázhatják saját céljukat. Ez a feladat jól felmérheti a versenyzők különböző képességeit.

Bíró által meghatározott cél - JDG (Judge Declared Goal)
A versenyzők megkísérelnek markert dobni a versenybíróság által kijelölt célhoz minél közelebb. A cél egy nagy, egyenként 10 x 1 m-es, X alakú kereszt. Ez a közönségnek is könnyen érthető és nagyon látványos feladat, amikor hatalmas ballonok csoportjai közelednek a közös célhoz.

Tétova keringő - HWZ (Hesitation Walz)
A versenyzőknek markert kell dobniuk a bíróság által kijelölt célok valamelyikéhez. A legközelebbi célhoz mérik az eredményt. Ennél a feladatnál a legelőnyösebb cél kiválasztása és a megközelítésének módja a döntő.

Berepülés - FIN (Fly-in)
A versenybírók kijelölnek egy célt és ezt próbálja meg minden pilóta megközelíteni a saját maga által kiválasztott felszállási helyről. Ennek a helynek előírják a minimális és maximális távolságát a céltól. A felszállási hely kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy alacsonyan és lassan vagy magasabban és gyorsabban akarják elérni a célt. Meg kell határozni a stratégiát, de figyelembe kell venni, hogy a szélirány meg is változhat. A közönség is élvezheti a feladatot a helyszín elhagyása nélkül.

Továbbrepülés - FON (Fly-on)
A versenyzőknek repülés közben kell meghatározniuk, hogy mi lesz a következő céljuk. Az ezt megelőző feladat markerére ráírják saját választott céljuk koordinátáit, amit a marker kidobása után már természetesen nem tudnak megváltoztatni. A feladat nehézsége, hogy egy feladat végrehajtása közben kell a következő feladatot úgy előkészíteni, hogy a továbbrepülés után ott is a legjobb eredményt érjék el. Ezzel a feladattal a versenybíróság jól tesztelheti a versenyzők stratégiai képességét.

Gordon Bennett Memorial - GBM
A feladat neve a XX. Század elején élt Gordon Benettnek állít emléket, aki a ballonsport nagy támogatója volt. A JDG feladathoz hasonlóan kijelölnek egy célt és versenyzőknek markert kell dobni egy meghatározott értékelési területre. A célhoz legközelebbi ballon markere kapja a legtöbb pontot.

Nyúl és kutyák - HNH (Hare and Hound)
Egy a versenybíróság által kiválasztott "nyúlballont" kell követniük a versenyzőknek. A nyúlballon leszállás után egy célkeresztet rak ki a saját kosara mellett, amire a markereket dobják. Ezt a feladatot szokták rókavadászatnak is hívni.

Lehajózás - WDN (Watership Down)
Ez a Nyúl és kutyák feladat egy változata. A pilóták először a nyúlballon megadott felszállási helyét közelítik meg, majd követik a nyúlballont és az általa kihelyezett célra dobnak. A feladat neve Richard Adams híres nyulas történetéből ered (Watership Down, magyarul: Gesztenye, a honalapító címmel jelent meg)..


2. Sebesség, idő és távolság feladatok:

Minimum távolság - MDT (Minimum Distance)
A ballonok egy közös felszállási területről indulnak és egy meghatározott minimális repülési idő után markert dobnak, a lehető legközelebb az indulás helyéhez. Más szavakkal a versenyzőknek a meghatározott ideig a legközelebb kell maradniuk a starthelyhez.

Minimum távolság dupla dobással - MDD (Minimum Distance Double Drop)
Egy-egy markert kell dobni a két különböző értékelési területbe. A rövidebb távolság a két marker között több pontot jelent.

Maximum távolság - XID (Maximum Distance)
A felszállási ponttól a legtávolabb kell markert dobni a meghatározott értékelési területbe.

Maximum távolság dupla dobással - XDD (Maximum Distance Double Drop)
A Minimum távolság dupla dobással feladat ellentéte. Egy-egy markert kell dobni a két különböző értékelési területbe. A legnagyobb távolság a két marker között a legtöbb pontot hozza.

Legrövidebb repülés - SFL (Shortest flight)
A felszállási ponthoz a lehető legközelebb kell markert dobni a meghatározott értékelési területben. A rövidebb repülési útvonal több pontot jelent.

Maximum távolság időre - XDT (Maximum Distance Time)
A meghatározott idő alatt a legmesszebbre kell eljutni.

Versenyrepülés egy területre - RTA (Race to Area)
A ballonnal egy értékelési területet kell a minél gyorsabban elérni, majd markert dobni. Aki a leggyorsabb az kapja a legtöbb pontot. Más versenyekhez hasonlóan a sebességet (eltelt idő) és teljesítményt tesztelik.

Kalkulált megközelítési idejű feladat - CRAT (Calculated Rate Approach Task)
A JDG feladathoz hasonlóan a versenyzők markert dobnak a meghatározott értékelési területben lévő célra, de erre csak korlátozott időperiódus áll rendelkezésükre. Nem kap pontot, aki túl korán vagy túl későn próbálkozik.


3. Útvonal megváltoztatása a repülés közben:
Könyök - ELB (Elbow)
A feladat, hogy a ballonok megtalálják legnagyobb menetirány változást. A hegyesebb szög jelenti a jobb eredményt, amit három marker dobásával határoznak meg a ballonversenyzők.

Területszerzés - LRL (Land Run)
A repüléssel egy háromszög alakot kell kijelölni. A nagyobb területű háromszög több pontot ér. A Könyök feladathoz hasonlóan itt is nagy irányváltozásokat kell elérni.

Szög - ANG (Angle)
Hasonló a Könyökhöz, de egy menetirányt meghatároznak és az erre bezárt szöget mérik. A hegyesebb szög és nagyobb irányváltás a mentirányban a jobb.

   
       
       
       

 

Hot Air Ballooning